Cropped Ema Luka Logos_white
0
Vaša košarica je prazna.
KAKO IGRAMO

Pred začetkom je potrebno pripraviti igralno ploščo. Igralno površino raztegnemo in poravnamo na ravni površini. Iz kartona izluščimo 16 krožcev in figuri, ki ju postavimo na podstavek. S krožci naključno prekrijemo drevesne štore tako, da so živali z barvami obrnjene navzgor. Figuro Ema+Luka postavimo na mesto z napisom START. Figuro gozdarja postavimo na polje 5. Sestavite obe kocki ali poskenirajte kodo za virtualno kocko. 


Igro prične najmlajši igralec z metom obeh kock. Kadar pade določena žival in določena barva, nam met določi, katerega izmed krožcev moramo obrniti, tako da bo navzgor gledalo drevo. 

Primer: Na eni kocki pade, na drugi pasimbol. V tem primeru krožec obrnemo navzdol, tako da vidite drevo.


V kolikor je krožec s kombinacijo, ki jo kaže kocka, že obrnjen , ga moramo poiskati po spominu in če smo pri tem uspešni, se Ema+Luka premakneta za eno polje naprej (+1). 

Primer: Uspešno najdemo , ki smo ga v prejšnji potezi obrnili navzdol, zato premaknemo figuro Ema+Luka za eno polje naprej. 


Če pa se pri iskanju zmotimo, premaknemo Gozdarja za eno polje naprej (+1). Krožec nato položimo nazaj tako, da je navzgor obrnjeno drevo.


Cilj igre: Igra se lahko konča na dva načina.

  1. Način: Igra se konča, ko Ema+Luka ujameta gozdarja na njegovi poti in mu tako preprečita nadaljnje izsekavanje gozda.
  2. Način: Igra se konča, če uspešno skrijemo vse živali (obrnjenih je vseh 16 krožcev), preden pride gozdar do konca proge, nam je žal spodletelo.
 
KAKO IGRATI S SIMBOLI

 EMIN OBRAZ (JEZEN), Ema+Luka se premaknetA za eno polje nazaj (-1).


 GOZDARJEV OBRAZ , Gozdarja premaknemo zaeno polje naprej (+1).


  PISAN SIMBOL (NA KOCKI Z ŽIVALMI), poiščemo ali zakrijemo katerokolI izmed živali, pri tem pa moramo še vedno paziti na  ustrezno barvo.

Primer: Na eni kocki pade pisan simbol, na drugi pa rumen simbol, kar pomeni, da lahko odkrijemo ali pokrijemo katerokoli žival na rumenem krožcu.


 PISAN SIMBOL (NA KOCKI Z BARVAMI), poiščemo ali zakrijemo krožec katerokoli barve, pri tem pa upoštevamo, katero žival je določila druga kocka.

Primer: Na kocki padeta srnica in pisan krog,  kar pomeni, da pokrijemo ali odkrijemo katerokoli srnico ne glede na barvo krožca.


+2X PISAN SIMBOL, pokrijemo ali odkrijemo poljuben krožec.